Embodied Resilience- yoga på djupet på kroppens villkor

Avslappning & Meditation i mjuk rörelse in i djup stillhet


All min undervisning är baserad på Embodied Resilience som är yoga på djupet helt bortom prestation. Vi rör oss i ett mjukt, meditativt flöde som till sist mynnar ut i stillhet genom djupavslappning. Genom att känna kroppsförnimmelser/sensationer tillåts sinnet att succesivt släppa taget av behovet att styra och veta bäst. Och när sinnet slappnar av kan vi öppna upp för den visdom och fridfullhet som finns inom oss alla. 


Embodied Resilience  är kravlöst självutforskande med målet att bjuda in mjukhet i kroppen som tillsist mynnar ut i en känsla av helhet. Via de mjuka flöden vi rör oss i återskapas våra naturliga rörelsemönster som vi tar med oss från mattan ut i våra vardagliga liv. Vi aktiverar alla motoriska musklerna så de blir mer effektiva och rörliga samtidigt som de blir starkare och mjukare. Det får spänningar kring leder att släppa och gör dem mer rörliga. Underbara bieffekter när vi reglerar vårt nervsystem är bättre sömn, starkare immunsystem och fridfullare sinne. Välgörande för alla och speciellt för dig som upplever ihållande stress, oro, ångest och smärta. Embodied Resilience är speciellt utformad för att stötta och hjälpa kroppen utan risk för skador.

Du behöver inte bli en bättre version av dig själv - du är tillräcklig precis som du är. Embodied Resilience har sitt ursprung i kärlek och acceptans istället för prestation och kamp. Välkommen precis som du är!

All kunskap jag förmedlar kommer från mina fantastiska lärare Godfrey Devardeux och Olivia Crooks!

"Your ability to think is for survival, creativity and fun.

 Your ability to feel is for peace, joy and happiness"

                                                                                          Godfrey Devardeux