Embodied Resilience/Meditativ yoga

Avslappning & Meditation i mjuk rörelse in i djup stillhet


All min undervisning är baserad på Embodied Resilience som är yoga på djupet helt bortom prestation. Vi rör oss i ett mjukt, meditativt flöde som till sist mynnar ut i stillhet genom djupavslappning. Genom att känna kroppsförnimmelser/sensationer tillåts sinnet att succesivt släppa taget av behovet att styra och veta bäst. Och när sinnet slappnar av kan vi öppna upp för den visdom och fridfullhet som finns inom oss alla. 


Embodied Resilience eller Meditativ yoga som jag kallar det ibland,  är kravlöst självutforskande med enda målet att bjuda in mjukhet i kroppen. Men via de mjuka flöden vi rör oss i skapas nya sunda rörelsemönster som vi tar med oss från mattan ut i våra vardagliga liv. Underbara bieffekter när vi reglerar vårt nervsystem är bättre sömn, starkare immunsystem och fridfullare sinne. Välgörande för alla och speciellt för dig som upplever ihållande stress, oro, ångest och smärta.
Embodied Resilience är skapat ur en kraft och vilja att kunna bemöta de utmaningar det innebär att leva i vår tidsålder. Att skapa 

stabilitet i en alltmer ostabil tid!

"Your ability to think is for survival, creativity and fun.

 Your ability to feel is for peace, joy and happiness"

                                                                                          Godfrey Devardeux