Ulrikas Samklang

Trygga rum för naturlig läkning

Mjuk beröring i stillhet som väcker kroppens intelligens in i läkning

"I en kaotisk tid blir kroppen ditt ankare, när du misströstar är kroppen en källa av visdom, när du känner dig utanför får kroppen dig att känna dig delaktig, med dig själv, med andra och med resten av planeten"

   Avslappning & meditation i         mjuk rörelse in i djup stillhet

"There is no wisdom outside you that is not already within you, no love more potent than the love that you actually already are, no permanent peace other than that necessitated by knowing beyond doubt where, who and what you are"

                                                                                                                                                                                               Godfrey Devardeux